coming soon
با دیگران
01:19:20 دقیقه 1392/11/02 (ایران)
با دیگران داستان زنی به نام آرزو است که به دلیل سقط جنین‌های مکرر امید خود را به داشتن فرزند از دست داده است و زندگی مشترک او با امیرحسین در شرایط بحرانی قرار دارد . طاهره دوست و همکار او با اقدامی فداکارانه مسیر تازه ای را در برابر این زوج جوان قرار می دهد . آزادی یعقوب شوهر سابق طاهره از زندان روابط زندگی امیرحسین ، آرزو و طاهره را پیچیده می کند .
1

دیدگاه ها

الان دقیقا چه پیچده ای کرد روابط این بندگان خدا رو؟ فقط ما هاج و واج موندیم. دیگه از فیلم با ته باز گذشته این فیلم با ته پکیده بودش. حیف این همه بازیگر خوب