coming soon
باد در علفزار می پیچد
01:28:23 دقیقه 1386/04/05 (ایران)
شوکا دختر جوانی است که به علت فقر خانواده مجبور می شود به ازدواج با پسر عقب افتاده ای تن دهد تا کمی از بار مشکلات خانواده کم شود ، اما جلیل شاگرد خیاط دل در گرو شوکا دارد و این موضوع اتفاقاتی را به وجود می آورد ...
0

دیدگاه ها