coming soon
اسب حیوان نجیبی است
01:29:50 دقیقه 1389/04/22 (ایران)
داستان این فیلم درباره یک مجرم فراری است که به مدت ۲۴ ساعت از زندان مرخصی گرفته و در این مدت میکوشد به زعم خود ، اسباب سوء استفاده از گروهی مردم را فراهم آورد .
0

دیدگاه ها