coming soon
خاله قورباغه و آقا پسر
01:48:29 دقیقه 1382/12/13 (ایران)
پسر خاله قورباغه برای درس خواندن به شهر دیگری می رود. خاله قورباغه پسری را در جنگل می بیند که آمده برای کنکور درس بخواند. او تصمیم می گیرد به خورد و خوراک پسر برسد تا از تنهایی بیرون بیاید در حالی که پسر اصلا حوصله و وقت معاشرت با خاله را ندارد.
0

دیدگاه ها