coming soon
کفشهای میرزا نوروز
01:44:05 دقیقه 1364/06/18 (ایران)
میرزا نوروز عطاری است که حاضر نیست کفش‌های کهنه و پر از وصلهٔ خود را به دور انداخته و کفش‌هایی نو بخرد و همین امر سبب شده تا مردم شهر او را دست بیندازند و مسخره کنند.
0

دیدگاه ها