coming soon
پاتال و آرزوهای کوچک
01:16:27 دقیقه 1368/01/28 (ایران)
«وحید» پسر بچه ای است که با پدر و مادر و خواهرش زندگی می کند. روزی مادر وحید برای او یک کره جغرافیایی می خرد که خیلی زود معلوم می شود یک کره معمولی نیست؛ موجودی به نام «پاتال» در آن زندگی می کند که می تواند هر آرزویی را برآورده کند.
0

دیدگاه ها